Beauty

Expoziţie internatională specializată de cosmetice, parfumerie şi echipamente pentru saloanele de frumuseţe, ediţia a XIX-a

Moldexpo
 
Cautare: 
 

Timpul desfasurarii:
25.02.2016 - 28.02.2016

Organizator:
C.I.E. "Moldexpo" S.A.

Parteneri :
Asociaţia Specialiştilor în Cosmetologie Medicală şi Estetică, Compania S.C. "Svitol-Art" S.R.L., Asociaţia meşterilor din domeniul de extensie a genelor din Republica Moldova

Suport media:
Revistele „Estetica România”, România; “Старая крепость”, Rusia; “Aquarelle”; “Формула Красоты”; www.wedsale.md

Pana la expozitie au ramas, zile:

Memorandum pentru servicii vamale

MEMORANDUM
cu privire la perfectarea vamală a mărfurilor expoziţionale (ordinea de intrare/ ieşire) şi evaluarea încărcăturilor  participanţilor la expoziţiile  CIE „Moldexpo”  

 

1. Toate întrebările, ce vizează perfectarea mărfii, transportată de către participanţii la expoziţiile , desfăşurată pe teritoriul CIE „ Moldexpo”, precum şi cele referitoare la importul/exportul exponatelor, ţin de competenţa CIE „Moldexpo”, unde vă puteţi adresa pentru informaţia necesară.  Persoane de contact:

Dan Spătaru, tel.: ( + 373 22) 74-82-77, mob.:  (+373) 69232995, fax: (+373 22) 74-74-20
Turtă Larisa tel./fax: (+373 22) 71-95-29, mob.: (+373) 69193791 tranzitmd@mail.ru

а ) Toată marfa, transportată pentru expoziţie, din străinătate se perfectează în adresa centrului CIE “ Moldexpo”, str. Ghioceilor, 1, or. Chişinău, Republica Moldova, indicînd denumirea şi data organizării expoziţiei.

    b) În scopul perfectării procedurilor vamale în timp util, marfa trebuie să sosească nu   mai tîrziu de 2 zile pînă la inaugurarea expoziţiei . Excepţie este doar utilajul de mare tonaj ce trebuie transportat  nu mai tîrziu de 4 zile pînă la inaugurarea expoziţiei. 

c) Pentru perfectarea  susţinerii vamale la frontieră, este necesar cu 2 zile înainte de plecarea transportului  din firmă să fie anunţate: punctul de trecere a frontierei, data, numărul camionului, denumirea mărfii, numărul de locuri, precum şi denumirea companiei, şi a expoziţiei.

d ) Încărcătura urmează să fie însoţită de un pachet de documente, perfectat  în limbile rusă şi romană :

 • Carnet ul TIR ( CMR )
 • Invoice , packing list
 • Specificarea  (proforma)
 • Certificatul de origine a m ă rfii (originalul)
 • Este absolut necesar ca produsele alimentare să dispună de certificatul

       ( de carantină, fitosanitar, de calitate şi compatibilitate ).

e)  În cazul importării  produselor , supuse accizelor (alcool, tutun, cafea, icre negre şi roşii, parfumuri, articole din blană, giuviaergii, tehnică audio şi video, autovehicole noi, autovehicole uzate de la 3 pînă la 7 ani ş .a) expozantul trebuie să informeze, în decurs de 15 zile, despre asortimentul şi cantitatea produselor supuse accizelor. În interesul importatorului, precum şi în scopul soluţionării tuturor problemelor conform legislaţiei RM , informaţia respectivă va fi prezentată în timp util persoanei de contact.     

i ) La importarea utilajului şi materialelor, destinate pentru expoziţie, însă, comercializate, deja, conform contractului, agentului economic din Moldova,  Organizatorul expoziţiei recomandă perfectarea actelor necesare în adresa persoanei juridice , indicată în contract.

  k) Articolele expoziţionale, importate în scop publicitar sau de protocol  sunt devamate în regim normal , eventual, cu achitarea tuturor procedurilor vamale (TVA, taxe vamale, proceduri vamale, accize).

 - Articolele expoziţionale , importate în scop publicitar şi de protocol , evaluate , conform facturii (invoice) la suma de pînă la 50 euro, sunt scutite de  TVA 20%, taxe.

з ) Toată încărcătura  (fiecare denumire în parte) , importată la expoziţie şi perfectată în regim de circulaţie liberă , trebuie, neapărat, marcată , indicînd :

 

 •          denumirea completă a mărfurilor cu indicarea mărcii,
 •          firma importatoare,
 •          producătorul,
 •          ţara de origine .
   2. Executarea serviciilor vamale

Taxele  la importarea şi exportarea  mărfurilor pentru  expoziţie se fixează  ,în mod separat,  pentru fiecare expozant – participant , inclusiv, şi în cazul, cînd este transportată, concomitent,  marfa mai multor exponenţi .

 

    

2.1.

Declaraţii vamale

-prima poziţie (prima filă)

-poziţie suplimentară

 

1 un.

 1 denum.

 

10,00

2,50

2.2

Completarea actului de însoţire (CMR)

      1 set

10,00

2.3

Completarea carnetului CARNET TIR.

        1 un.

2 0 ,00

 2.4

Completarea facturii-proforme pentru export

        1 filă

5,00

 2.5

Identificarea foto a mărfurilor, asupra căror lipsesc numerele de serie în regimul vamal  de import/export provizoriu.

  1 poziţie

3,00

 2.6

Serviciile de broker pentru marfa,  estimată la mai mult de  1000 euro la importare pentru firmele:

 • din Romania şi ţările CSI
 • din alte state

  

30,00 50,00

 2.7

Serviciile de broker pentru marfa, evaluată la peste 1000 euro la exportare pentru firmele

 • din Romania şi ţările CSI
 • din alte state

  

30,00 50,00

 2.8

 • Recepţionarea mărfii de la depozitul aeroport. Chişinău, gării feroviare, poşta rapidă ( DHL Express.TNT Express.UPS).
 • Completarea declaraţiei - tranzit şi înregistrarea ei la Serviciul Vamal.

30,00

30,00  

 2.9

  Suplimentul la plata pentru activitatea în afara orelor de program:

-pentru marfa transportată cu o zi înainte de inaugurarea expoziţiei

 

50%

  

2.10

Serviciile de broker pentru marfa ,evaluată vamal, pînă la 1000 euro, la importare / exportare pentru firmele:

 • din Romania şi ţările CSI
 • din alte state   

 

45,00 80,00

3. Alte servicii suplimentare

3.1.

Obţinerea permisiunii speciale, conform legislaţiei în vigoare a  Republicii Moldova , pentru transportarea mărfii expoziţionale prin frontiera de stat (bunăoară, precum serviciul de carantină a plantelor, controlul veterinar, sistemul de certificare a mărfurilor conform Standardului de stat, de ocrotire a sănătăţii , a mijloacelor radioelectronice, precum şi a mărfurilor nestandarde şi  periculoase, ş.a.).

      1 autoriz.

10,00

3.2.

Traducerea actelor (la solicitarea serv. Vamal )

     1 filă

 5,00

Taxele  la serviciile, care n-au fost indicate în tarifele respective , se prezintă, la solicitare,  suplimentar,.

Toate facturile,  conform tarifului trebuie achitate pe parcursul a 3 zile după recepţionarea lor.

Decontarea  finală  se efectuează în conformitate cu marfa real importată. În calcul se includ toate serviciile suplimentare, care n-au fost indicate anterior. Achitarea suplimentară se efectuează în casa  CIE “Moldexpo” S.A, sau prin transfer bancar, cu condiţia încasării mijloacelor băneşti pe contul valutar al CIE “Moldexpo” S.A. pînă la finalizarea lucrărilor expoziţiei.

Tarifele. Evaluarea procedurilor  vamale se  efectuează conform următorului tabel.:

Costul procedurilor vamale la importarea mărfurilor expoziţionale pe termen de 2 luni constituie 0,05% din tariful vamal, ce nu depăşeşte 400 euro. În cazul cînd termenul importului provizoriu al mărfii depăşeşte 2 luni, costul procedurilor vamale constituie 4 euro la preţul de la 100 pînă la 100 euro. La tariful vamal ce depăşeşte 100          euro, costul procedurilor vamale constituie 0,4% din evaluarea vamală, însă nu mai mult de 1800 euro.  Prelucrarea informaţiei din declaraţia vamală principală - 4 euro pentru 1 filă suplimentară.

 Costul procedurilor vamale la exportarea mărfii expoziţionale  - 0,05 % din valoarea vamală. Prelucrarea informaţiei din declaraţia vamală principală constituie 4 Euro pentru 1 filă suplimentară – 1 Euro. Costul unei plombe vamale- 4 Euro.

 

3.      Evaluarea mărfii .

- Invitaţia inspectorului vamal pentru expertizarea încărcăturii                                                                                   – 20,00 еurо

-  Terminalul vamal:

- Intrarea transportului auto (camion – pînă la 3 tone) -  5,00 еuro,

de la  3t. şi mai mult –  10,00 еuro

- Ieşirea transportului auto (camion –pînă la 3 tone) - 5,00 е uro,

de la  3t. şi mai mult – 10,00 еurо

 

•         Costul lucrărilor de încărcare / descărcare

( Persoană de contact   tel .: 373 22/ 74-93-11; mob .: 373/ 693-77-000).

* Lucrări de încărcare/descărcare :

 

Pînă la 100 kg

20 еurо

 

De la  1 00 pînă la 300 kg

      40 еurо

De la  300 pînă la 500 kg

50 еurо

De la 500 kg pînă la 1,5 tone

80 еurо

Mai mult de  3 tone

100 еurо

         Transportarea  mărfii “ aeroport – expoziţie”, “gara feroviară –expoziţie”,  “poşta rapidă – expoziţie”: 
       - pentru ţările CSI, Romania                           -30 euro          
       - pentru ţările Baltice                                     - 50 euro 
 

•         Păstrarea ambalajului  - 2,00 euro/m.p. 1 diurnă

4.  Exportarea exponatelor se efectuează de către participant în ordinea analogică importării. 

 
Deeplace Design and development
by Deeplace
Centrul International de Expozitii "MOLDEXPO"
MD-2008, Republica Moldova, or. Chisinau, str. Ghioceilor, 1
Tel:  (+373 22) 810-462
Fax: (+373 22) 74-74-20
E-mail : info@moldexpo.md
 

Copyright (c) 2016
International Exhibition Centre "Moldexpo" S.A.